สารฟิวแรนส์

                สารฟิวแรนส์ (Furans) เป็นสารประกอบในกลุ่มคลอริเนตเตทอะโรมาติก (Chlorinatad aromatic compound ) ที่มีออกซิเจนและคลอรีนเป็นองค์ประกอบ มีตั้งแต่ 1 - 8 อะตอม สารฟิวแรนส์เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ (Unintentional Product ) จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ในช่วงอุณหภูมิ 200 – 650° C มีมากถึง 210 ชนิด แต่มีรายงานว่ามีสารฟิวแรนส์เพียง 17 ชนิดเท่านั้นที่มีพิษร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์

                สารฟิวแรนส์มีคุณสมบัติสำคัญ คือ เป็นสารที่สลายได้ดีในไขมัน จึงสามารถเข้าไปเกาะอยู่ตามชั้นไขมันของร่างกายมนุษย์ได้  เช่น สารฟิวแรนส์ที่เกิดจากการเผาศพ ซึ่งแน่นอนว่าในร่างกายของมนุษย์ย่อมมีไขมัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ไขมันในศพจะถูกเผา จุดนี้เองที่ทำให้เกิดสารฟิวแรนส์

                อีกกรณีหนึ่งคือ สารฟิวแรนส์ที่เกิดจากการใช้สารหล่อลื่นในเครื่องจักรต่างๆ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อมีการล้างทำความสะอาดโครงสร้างภายในเครื่องจักรด้วยน้ำแล้ว น้ำอาจเล็ดลอดเข้าไปภายในตัวเครื่องจักร เมื่อเครื่องจักรใช้งานอีกครั้ง น้ำภายในเครื่องจักรก็จะรวมตัวกับน้ำมันหล่อลื่นที่หล่อลื่นภายในเครื่องจักรนั้นจนเกิดปฏิกิริยาเคมี กลายเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อแบคทีเรียที่ไปปนเปื้อนในอาหารที่ผลิตในที่สุดนั่นเอง ในปัจจุบันจึงมีการคิดค้นสารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ เรียกว่า สารหล่อลื่นฟู้ดเกรด หรือ Food Grade Lubricant ที่ช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาเคมีดังกล่าว