Article archive

เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องใช้สารหล่อลื่นฟู้ดเกรด

25/07/2013 11:28
            ผลประกอบการทางด้านผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น หรือไม่ได้ลดน้อยลงไป นั้นเป็นสื่อการรันตีได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยอาจส่งผลมาจาก คุณภาพ ความปลอดภัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์...

มาตรฐานตู้ป๊อปคอร์นที่ดี

15/07/2013 17:25
          การเลือกอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหาร หรือปรุ่งแต่งอาหารให้ถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดีนั้นเป็นคุณประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ดังนี้ ผู้ประกอบการ สามารถสร้างชื่อเสียง เป็นที่น่าเชื่อถือ...
Items: 1 - 2 of 2