มาตรฐานตู้ป๊อปคอร์นที่ดี

15/07/2013 17:25

          การเลือกอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหาร หรือปรุ่งแต่งอาหารให้ถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดีนั้นเป็นคุณประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ดังนี้

  • ผู้ประกอบการ สามารถสร้างชื่อเสียง เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นจำนวนมากและเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว
  • ผู้บริโภค มีสุขภาพร่างกายที่ปลอดภัย ไร้สารพิษที่จะเข้าไปทำร้ายสุขภาพภายในร่างกาย อาทิเช่นการใช้สารล่อลื่นในอุตตสาหกรรมประกอบอาหาร เป็นต้น

           การเลือกตู้ทำป๊อปคอร์นก็เช่นเดียวกัน จำเป็นอย่างมากที่ต้องเลือกให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำมัน และความร้อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเป็นเครื่องที่ไม่มีคุณภาพในการผลิตแล้วอาจทำให้เกิดสนิม ผุกร่อนและสามารถเข้าไปเจือปนกับข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอร์นได้ง่าย ซึ่งคุณสมบัติตู้อบป๊อปคอร์นมีดังนี้

  1. ภาชนะที่บรรจุเมล็ดข้าวโพดสำหรับทำให้สุกนั้นต้องทำจากอลูมิเนียมเท่านั้น
  2. ตู้สำหรับใส่ข้าวโพดคั่วเมื่อสุแล้วควรเป็นสีใส่ เพื่อความสะดวกต่อการตัก หรือบรรจุใส่ภาชนะเพื่อบริโภค และต้องกักเก็บอุณหภูมิความร้อนไว้ได้เพื่อคงคุณสมบัติความหอม หวาน กรอบ มัน ของเมล็ดข้าวโพดที่แตกและคลุกเคล้ากับเครื่องปรุ่งได้อย่างลงตัว
  3. มีไฟสภานะแสดงการทำงานของเครื่องทำความร้อนให้เห็นอย่างชัดเจน
  4. ความมีใบรับประกันสินค้า เพื่อการันตีคุณภาพการทำงานจองเครื่องอบข้าวโพด