เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องใช้สารหล่อลื่นฟู้ดเกรด

25/07/2013 11:28

            ผลประกอบการทางด้านผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น หรือไม่ได้ลดน้อยลงไป นั้นเป็นสื่อการรันตีได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยอาจส่งผลมาจาก คุณภาพ ความปลอดภัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คุณค่าทางสารอาหารที่ได้รับ และราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นจุดขายที่ผู้ลงทุนทุกท่านล่วนต้องใช้เวลาสร้าง หรือโปรโมทให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียง ทั้งนี้เองในแต่ละขั้นตอนจึงต้องมีความพิถีพิถันต่อการผลิตเป็นมาก โดยเฉพาะอาหาร จำเป็นต้องดูแลเรื่องสุขอนามัยที่ดีต่อผู้บริโภค เมื่อมีเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้อง แน่นอนหลายคนย่อมสงสัยว่าสายพานลำเลียง หรือการบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้เครื่องจักร อาหารจะถูกปนเปื้อนด้วยน้ำมันเครื่อง หรือสารพิษที่เป็นอันตรายหรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ประกอบการต้องใช้สารหล่อลื่นอย่างเช่นฟู้ดเกรดที่ไม่เส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์


           

          และนี้เองที่เป็นสาเหตุทให้ผู้ประกอบการอาหารต้องใช้ฟู้ดเกรด เพื่อรักษาชื่อเสียง และปกป้องผู้บริโภคให้ห่างไกลจากมลภวะสารพิษที่เจือปนมากับอาหาร เพราะหากมีสารไดออกซินปนเปื้อนกับอาหารเข้าไปสะสมในร่างกายแล้ว จะก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ เช่น สารก่อมะเร็งในอวัยวะภายในร่างกาย เป็นต้น